ML-II rules

ML-II rules for confocal rooms M3-117 en M3-118

Usage of GGO cell lines:

The usage of living GGO cell lines is permitted in M3-117 and M3-118.

Working with non-GGO’s is also permitted in compliance with the existing GGO rules.

Rules:

Wash hands on entry and exit of the room.

Always wear a green labcoat.

No watches or jewelry.

Note your experiment in the GGO labjournal and state the IG-number of your GGO’s.

Solid waste:

Bin your solid waste (tips, culture dishes etc.) in a closed plastic bag in the blue bin. Dispose of the blue bins as GGO waste.

Liquid waste:

Inactivation of liquid waste by adding some medicarine solution for at least 10 minutes. Dispose the liquid waste by pouring it into the white bin.

GGO transportation:

In the case of living cells, prepare all samples in a flow cabinet and transport the cells in a GGO-transport box.

Medium spills:

Mop up the medium with some tissue and clean with EthOH 70% or 1000ppm medicarine solution. Bin the tissues in the blue bin.

 

Algemene regels ML-II-labs M3-117 en M3-118

Uitgangspunt voor het gebruik van GGO’s:

In deze labs is het het gebruik van levende GGO cel-lijnen toegestaan.

Niet-GGO’s mogen hier ook in – maar wel de GGO-regels volgen

Algemene regels:

Handen wassen bij binnenkomst en uitgaan lab.

Bij alle labhandelingen een groene jas aan.

Geen horloges en sieraden.

Vul het in de ruimte aanwezige GGO-logboek in en noteer het betreffende IG-nummer van de beschikking waaronder uw GGO’s zijn vergund.

Afval vast:

Deponeer de gebruikte kweekplaten, puntjes etc. in een gesloten boterhamzakje in de blauwe bak.

Blauwe bakken worden als GGO-afval afgevoerd, dus met sticker en bon.

Afval vloeibaar:

Inactiveer het evt. vloeibare GGO afval door wat medicarine oplossing toe te voegen voor minimaal 10 minuten. En giet/pipetteer vervolgens het afval in de ton met vloeibaar afval.

Transport van GGO cellen:

Bij transport (van levende cellen) moet alles in de flow worden voorbereid en gaat het transport in een GGO-transport doos (breukvast en lekvrij bakje met tissue als absorptiemiddel).

Morsen medium:

Neem het gemorste medium op met tissue en neem de plek voorzichtig af met EthOH 70%.of 1000ppm medicarine oplossing Gooi het gebruikte papier weg in het blauwe afvalvat.